Home

Antreprenor în 3 zile
 • Înființare SRL

  Înființarea unui SRL

  Societatea cu Răspundere Limitată (S.R.L.) este cea mai des întâlnită formă de organizare a activitțăii comerciale în România. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații răspund numai în limita capitalului social subscris, care trebuie fixat de către asociați, cu respectarea plafonului minim prevăzut de lege, în valoare de 200 Ron.

  Avantajele unei SRL

  • Societățile cu Răspundere Limitată (S.R.L.) sunt entități cu personalitate juridică ce pot desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale, precum și cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
  • Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, însă, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri.
  • Procedura de desființare sau de vânzare nu este complicată.
  • Capitalul social este minimal, redus la 200 lei.
  • Poate avea un singur asociat sau mai mulți, români sau străini.
  • Este o forma de societate comercială cu răspundere limitată versatilă, fapt ce reprezintă un atuu în piața concurențială actuală. Responsabilitatea administratorilor fiind limitată la valoarea capitalului social.

  Avantajele unei SRL înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unei SRL este simplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor.
  • Oferim găzduirea sediului social.
  • Oferim consultanță în alegerea denumirii firmei.
  • Pentru asociații străini sau cei extrem de ocupați, specialiștii noștrii oferă consultanță în toate etapele, inclusiv deplasarea la Instituțiile statului și nu numai: oferim asistență la notar, depunem capitalul social în numele clienților, intermediem serviciile de traducere.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar, bancă, birou de traduceri.
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru.
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul societăților noi înființate.

 • Înființare SRL-D

  Înființarea unei SRL-D

  Înființarea unei SRL-D (Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant) este recomandată tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, care își deschid prima lor afacere.
  Regula esențială în înființarea unui SRL-D este ca acționarul să nu fi avut niciodată acțiuni / părți sociale la nicio societate din spațiul economic european.

  Avantajele unei SRL-D

  • Posibilitatea de a primi finanțare nerambursabilă de 10.000 euro
  • Garantarea iî proporție de 80% a unui credit de până la 100.000 euro
  • Poate funcționa și fără angajați, în condițiile în care nu se accesează finanțarea
  • Scutire de la plata contribuțiilor de pensie din partea angajatorului pentru 4 angajați (pe perioadă nedeterminată)
  • Administrarea unui SRL-D este identică cu administrarea unui SRL normal
  • Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, însă, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute alte maxim 4 grupe CAEN. Nu orice cod CAEN este acceptat în această formă juridică
  • Înființarea unui SRL-D este similară cu înființarea unui SRL normal, doar ca taxele de înființare sunt zero.

  Avantajele unei SRL-D înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unui SRL-D este simplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor
  • Înregistrarea la AIPPIMM este efectuat de echipa noastră
  • Oferim găzduirea sediului social și consultanță în alegerea numelui firmei
  • Pentru asociații străini sau cei extrem de ocupați, specialiștii noștrii oferă consultanță în toate etapele, inclusiv deplasarea la Instituțiile statului și nu numai: oferim asistență la notar, depunem capitalul social în numele clienților, intermediem serviciile de traducere.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar, bancă, birou de traduceri
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul societăților noi înființate.

 • Înființare PFA

  Înființare PFA

  Înființarea unui PFA este recomandată persoanelor fizice care desfășoară, prin forțele proprii, activități economice în mod independent, fără a implica raporturi de muncă față de un angajator, are calitatea de angajat propriu.
  Aceasta se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru somaj, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

  Avantajele înființării unui PFA

  • Persoana Fizică Autorizată are acces imediat la sumele rezultate din activități comerciale prestate.
  • Este o formă simplistă de organizare. Atât înființarea cât și radierea implică efectuarea unei proceduri simplificate.
  • Titularul unui PFA poate deține simultan și statutul de asociat al unei persoane juridic.
  • Persoana Fizică Autorizată (P.F.A.) nu are personalitate juridică. Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Iar în secundar se pot trece alte maxim 4 coduri CAEN.

  Avantajele unui PFA înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unui PFA este simplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor.
  • Oferim gîzduirea sediului profesional.
  • Specialiștii nostrii oferă consultanță în toate etapele, inclusiv deplasarea la Instituțiile statului și nu numai.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar.
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru.
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul firmelor nou înființate.

 • Înființare IF

  Înființarea unui IF

  Întreprinderea Familială este intreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzator persoană fizică împreună cu familia sa, fiind constituită din doi sau mai mulți membrii ai unei familii.
  Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan titulari ai unor întreprinderi individuale, mai puțin reprezentantul ei, salariați ai unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială

  Avantajele unui IF

  • Întreprinderea Familială are acces imediat la sumele rezultate din activități comerciale prestate.
  • Este o formă simplistă de organizare. Atât înființarea cât și radierea implică efectuarea unei proceduri simplificate
  • Taxele de înființare sunt zero
  • Veniturile și cheltuielile se distribuie către membrii, potrivit cotei de participare

  Avantajele unui IF înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unui IF este simplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor.
  • Oferim găzduirea sediului profesional.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar.
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru.
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul firmelor nou înființate.

 • Înființare II

  Înființarea unui II

  Întreprinderea IndividualĂ (I.I.) este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, care are obligația să ceară înregistrarea în Registrul Comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice.                                                                                    Întreprinderile individuale sunt entități fără personalitate juridică care pot desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale (de exemplu, geodezia, cartografia, medicina, avocatura), precum și cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
  Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Pentru activități care presupun mai multe coduri CAEN, se pot adauga maxim alte 9 coduri CAEN.
  Răspunderea patrimonială a titularului I.I. se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice titulare. Sediul profesional nu este acceptat a se stabili la biroul unui avocat.

  Avantajele unui II

  • Întreprinderea Individuală are acces imediat la sumele rezultate din activități comerciale prestate,
  • La înființare, nu este obligatoriu să aveți drept de folosință asupra spațiului în care se dorește înregistrarea sediului social. Este suficient un contract de comodat cu o terță persoană.
  • Este o forma simplistă de organizare. Atât înființarea cât și radierea implică proceduri simplificate.
  • Veniturile și cheltuielile se distribuie către membrii, potrivit cotei de participare
  • Întreprinderea individuală poate avea angajați pentru activitatea autorizată

  Avantajele unui II înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unui IF este simplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor.
  • Oferim găzduirea sediului profesional.
  • Specialiștii nostrii oferă consultanță în toate etapele, inclusiv deplasarea la Instituțiile statului și nu numai.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar.
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru.
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul firmelor nou înființate.

 • Înființarea unui SA

  Înființarea unui SA

  Societatea pe acțiuni (S.A.) este o formă de organizare complexă, acesta fiind motivul pentru care este puțin răspândită.
  Pentru a putea înregistra o societate pe acțiuni sunt necesari minim doi acționari și un capital social de 25000 EURO, echivalentul în lei.
  Capitalul social al unei societăți pe acțiuni este divizat în acțiuni a căror valoare nu poate să coboare sub 0.1 RON. Acțiunile pot fi de două feluri: nominative (în conținutul lor este înscris titularul dreptului) și la purtător (atunci când simplă posesie a înscrisului valorează titlu de proprietate)
  Societatea pe acțiuni (S.A.) poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori.

  Avantajele înființării unui SA

  • Avantajul major constă în faptul că fiecare asociat are beneficii din această asociere, întrucât aceste societăți de capital pot atrage în mod constant noi și substanțiale capitaluri care să îi permită dezvoltarea.
  • Asociații pot renunța cu ușurință la calitatea deținută în cadrul societății, prin simpla vânzare a acțiunilor
  • Înstrăinarea acțiunilor nu va influența soarta societății, întrucât societatea pe acțiuni este o societate centrată pe capital.
  • Oferă posibilitatea desfășurării unui număr foarte vast de activități, în contrast cu alte forme de înregistrare.
  • Societatea pe acțiuni se poate constitui având minim doi asociați persoane fizice sau juridice, cetățeni români sau străini, ce decid asocierea în vederea desfășurării unor activități comerciale; legea nu precizează un număr maxim de asociați.

  Avantajele unui SA înființat cu EXPERT MIND

  • Procedura de înființare a unui SA estesimplă și rapidă, durând doar 3 zile de la depunerea actelor.
  • Oferim găzduirea sediului profesional.
  • Oferim consultanță în alegerea denumirii firmei.
  • Pentru asociații străini sau cei extrem de ocupați, specialiștii noștrii oferă consultanță în toate etapele, inclusiv deplasarea la Instituțiile statului și nu numai: oferim asistență la notar, depunem capitalul social în numele clienților, intermediem serviciile de traducere.
  • Economisești timp, pentru că noi ușurăm traseul juridic prin programări la notar, bancă, birou de traduceri.
  • Poți să devii antreprenor de la distanță, fără să fie nevoie de deplasări la biroul nostru.
  • Te asigurăm de înregistrări atât la Registrul Comerțului cât și ANAF, compania deținând divizie de contabilitate, consultanță și resurse umane care vine în sprijinul firmelor nou înființate.

BENEFICIILE EXPERT MIND

Procesul de înființare al unei societăți se poate obține doar cu buletinul, sediul și celelalte servicii complementare fiind asigurate de către noi.

Sediu social

SEDIU SOCIAL

Serviciul EXPERT MIND de găzduire sediu social te scutește de formalitățile pentru obținerea acordului Asociației de Proprietari și al vecinilor, precum și de formalitățile pe lângă ANAF pentru obținerea certificatului și adeverinței care atestă că spațiul poate fi folosit ca sediu social.

Beneficiile directe ale găzduirii sediului social prin noi sunt: corespondența primită și direcționată, avantajul obținerii calității de plătitor de TVA, avantajul obținerii unei licențe care necesită un sediu autorizat stabil, credibilitate față de parteneri și față de instituțiile bancare.

Noi te anunțăm când urmează să îți schimbi sediul social sau ți-a expirat durata valabilității.

Autorizatii

AUTORIZAȚII

EXPERT MIND te ajută să funcționezi legal și corect fără să pierzi timp și fără bătăi de cap. Specialiștii noștrii se vor ocupa de obținerea documentației și de întregul parcurs al dosarului în cel mai scurt timp. O echipă de profesioniști preia cererea și știe exact ce formulare să completeze, unde să le depună, cât să aștepte până la emiterea avizelor sau autorizațiilor.

Cele mai frecvent solicitate avize și autorizații sunt: Autorizație de funcționare (Primărie), Autorizații de mediu, Autorizație DSVSA, Autorizație DSP, Autorizație firmă luminoasă, Servicii SSM, PSI, ISU.

Noi îți propunem variantele cele mai scurte, pentru ca tu să îți amortizezi în timp scurt investiția în business-ul tău.

Stampila

ȘTAMPILĂ

Dorești un model special, unic ca și reprezentare? Arată-ne grafica iar noi îți intermediem realizarea ștampilei, conform cerințelor, inclusiv la numărul de culori.

În colaborare cu Colop si Trodat, dispunem de o gamă largă de modele de buzunar, de birou (dimensiuni 24, 25 si 30 mm), datiere, tuș diverse culori.

Avem un catalog din care îți poti alege modelul dorit, culoarea tușului și culoarea suportului. Din momentul lansării comenzii durează o zi să primești ștampila. De obicei se predă o dată cu actele juridice.

Costurile sunt cuprinse între 75 lei și 160 lei.

Consultanta Start-up

CONSULTANȚĂ DE START UP

În timpul procesului de contractare, vei primi nu doar informații juridice cât și o consiliere fiscală, care se îmbină perfect cu cerințele tale și care răspund și la etapele de după înființare.

Astfel, primești din partea biroului nostru de Juridic ONRC consultanța necesară în așa fel încât, dupa finalizarea înființării, să poți parcurge restul pașilor fără dificultăți, cel mai important fiind cel de obținere a calității de plătitor de TVA, cât și autorizarea codurilor CAEN.

Ai soluții integrate pentru afacerea ta și primești serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: servicii juridice, servicii contabile, servicii resurse umane și audit financiar, consultanță fiscală, raportări speciale către grup și investitori și multe altele.

Obtinerea calitatii

OBȚINEREA CALITĂȚII DE PLĂTITOR DE TVA

Serviciul de găzduire sediu social, oferit de EXPERT MIND îți oferă posibilitatea de obținere a calității de plătitor de TVA. Sediu social găzduit la un cabinet de avocatură nu vă asigură obținerea codului de TVA pentru că nu este posibilă autorizarea de activități economice.

Procedura durează 15 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării scrise (declarația de mențiuni însotiță de anexa nr. 1 prevăzută în Ordin).

Înregistrarea în scopuri de TVA este un aspect ce trebuie luat în calcul la înființarea societății.

Beneficii

AUTORIZAREA CODURILOR CAEN

Codurile CAEN prevăzute în Actul Constitutiv trebuie autorizate distinct pe fiecare loc de desfășurare a activității respective.

La înființarea societății se autorizează acele activități pentru locațiile unde se stie că societatea le va desfășura efectiv în următoarea perioadă sau unde se dorește desfășurarea activității. Ulterior, pentru dezvoltarea și extinderea activității societății, poate fi necesară autorizarea altor activități CAEN din Actul Constitutiv sau eliminarea activităților autorizate inutil.

CE ÎȚI OFERIM

Simplificare birocratică
Eficientizăm procesul birocratic pentru tine ca să ai, peste 3-4 zile, firma înființată. Știm ce presupune fiecare proces în parte de înființări firme, ce formulare trebuie completate și care sunt instituțiile la care trebuie să apelezi.
Timp câștigat pentru tine
Nu faci drumuri inutile, nu stai la cozile interminabile și la ghișeele greșite. Investesti timp în planurile de viitor și ne lași nouă procesul anevoios de înființare societăți.
Bani economisiți
Consultanța oferită de noi te ajută să economisești bani. Un simplu feedback dat față de alegerea codului CAEN va conta în activitatea viitoare pentru înființarea firmei.
Succes garantat al dosarului depus
Te scutim de drumuri și de bătăi de cap. Redactăm toate documentele de care ai nevoie cu profesionalism. Experiența noastră este decisivă în succesul înființării societății tale.

DE CE TE FERIM

Birocrație și „chineza” juridică
Te ferim de hățișurile juridice și de termenii greu de înțeles. Birocrația stufoasă este unul din motivele pentru care viitorii antreprenori renunță la ideea de afacere.
Timp pierdut la cozi
Lanțul birocratic pentru înființarea unei firme este format din cereri, rezervări, redactări de documente, plata timbrelor, deschiderea de conturi bancare, ridicarea de documente.
Bani cheltuiți
Înființarea societății pe cont propriu înseamnă lipsa consultanței din partea unui specialist. Adăugarea unui cod CAEN după înființare atrage costuri suplimentare.
Dosare respinse
Înființarea unei firme pe cont propriu este un proces anevoios, în care pot apărea greșeli sau omisiuni în redactarea documentelor. Astfel, dosarul poate fi respins și timpul pierdut.
ALTE SERVICII
AUTORIZAȚII
EXPERT MIND te ajută să funcționezi legal și corect fără să pierzi timp și fără bătăi de cap. Specialiștii nostrii se vor ocupa de obținerea documentației și de întregul parcurs al dosarului în cel mai scurt timp. O echipă de profesioniști preia cererea și știe exact ce formulare să completeze, unde să le depună, cât să aștepte până la emiterea avizelor sau autorizațiilor.

Activitatea de obținere pe cont propriu a autorizației (spre exemplu cea de funcționare de la Primărie) implică culegerea actelor juridice în mai multe etape, consumatoare de timp și resurse.

Cele mai frecvent solicitate avize și autorizații sunt:
 • Autorizație de funcționare (Primărie),
 • Autorizații de mediu,
 • Autorizație DSVSA,
 • Autorizație DSP,
 • Autorizație firmă luminoasă,
 • Servicii SSM și PSI.
MODIFICĂRI FIRME

Schimbările economice, evoluția piețelor de desfacere, dezvoltarea continuă, extinderea sau restrângerea activității, toate acestea presupun modificări aduse societății comerciale.

EXPERT MIND te poate consilia pentru alegerea celei mai bune și avantajoase variante de realizare de modificare a unei firme.
Acțiunile de modificare a firmei:
 • Modificarea actului constitutiv
 • Modificarea denumirii sau obiectului de activitate
 • Modificarea administratorilor
 • Modificarea sediului social
 • Înființarea unui nou punct de lucru
 • Majorarea sau diminuarea capitalului social
 • Divizări sau fuziuni de societăți comerciale
SERVICII POST ÎNFIINȚARE

O companie proaspăt înființată are nevoie de servicii punctuale, care pot părea extrem de complicate:

 • Obținerea calității de plătitor de TVA pentru România și UE
 • Obținere număr EORI
 • Decizie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a spălării banilor
 • Decizie internă pentru numerotarea facturilor/chitanțelor
 • Contract de creditare
 • Contract de comodat pentru autoturism
 • Raport de bonitate
 • Autorizație prelucrare date cu caracter personal
 • Întocmire contractelor comerciale
 • Verificare contracte comerciale
 • SEAP
 • Autorizații și avize
 • Ștampile
 • Registre contabile
SERVICII TIP ABONAMENT

Îți oferim și servicii lunare, sub formă de abonamente construite în funcție de nevoile fiecărei firme:

 • Abonamente contabilitate pentru eficientizarea timpului și optimizarea costurilor.
 • Abonamente juridice pentru a avea un specialist la dispoziție, care îți oferă siguranța de care ai nevoie.
 • Abonamente resurse umane pentru a reduce la zero riscurile ce pot apărea în cadrul unei sociatăți, în caz de control și de a deveni 100% productiv, pe lângă 100% legal.

Configurăm soluții integrate pentru afacerea ta și primești serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: servicii juridice, servicii contabile, servicii resurse umane și audit financiar, consultanță fiscală, raportări speciale către grup și investitori și multe altele.

CREȘTEM AFACERI TEMEINIC DIN 2007

Echipa noastră are peste 170 de experți în contabilitate, resurse umane, audit și servicii juridice și aduce plus valoare pe piața ieșeană datorită consilierii și suportului informațional de specialitate acordat partenerilor săi.

Îți punem la dispoziție servicii complete de contabilitate, resurse umane, audit, servicii juridice și audit, sub forma de colaborare punctuală sau abonamente lunare.

În orice etapă a businessului tău îți suntem alături.
background

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Dacă îți pui întrebările de mai jos, înseamnă că ai nevoie de noi!
Selectează întrebările la care ai nevoie de răspus și trimite-le prin formular. Îți vom răspunde în cel mai scurt timp, oferindu-ți consultanța de care ai nevoie acum și mai tarziu.
Cât durează?Câte vizite am de facut la biroul EXPERT MIND?Ce tip de firmă mi se potrivește?Cum aleg codul CAEN principal și codurile CAEN secundare?Ce taxe voi plăti la înființare?Cum îmi pot optimiza costurile?Care sunt opțiunile pentru găzduirea sediului social?De ce autorizații am nevoie?Ce am de făcut după înființarea firmei?
 

EXPERT MIND GROUP

Iași

Expert Mind Iași

Șoseaua Nicolina, Nr. 10, Interfon 7, Et. 2, Birou 2

Clădirea Moldotrans (Lângă OMV Nicolina)

Telefon:

România: +40 374.88.40.35 / +40 374.88.40.25

WhatsApp: +40 746.08.06.83

Republica Moldova: +373 22.89.3025 / +373 22.89.3026

E-mail: juridic.is@expertmind.ro

 

București
Expert Mind București

Strada Agatha Bârsescu, Nr. 15B, Et.2, Sector 3

în clădirea de birouri PRISUM INTERNATIONAL & CO HIMALAYA

Telefon: +40 374.43.73.78

Mobil: +40 752.07.87.74

E-mail: juridic.b@expertmind.ro

FORMULAR DE CONTACT

Sunt interesat de:

În: