Pasi infiintare firma
Înfiinţăm societăţi în mod prompt în maxim 3 zile de la primirea actelor, deţinerii unui sediu social prin contract de închiriere, comodat sau contract de vânzare-cumpărare! Totul în 4 paşi simpli. Pentru a începe, apăsaţi pe pasul 1.
Înfiinţări Firme în Iaşi
Societate cu Răspundere Limitată

> Este cea mai des întâlnită formă de organizare a activităţii comerciale în România.

> Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai în limita capitalului social subscris, care trebuie fixat de către asociaţi cu respectarea plafonului minim prevăzut de lege în valoare de 200 Ron.

Înfiinţări Firme în Iaşi
Persoana Fizică Autorizată

> Persoana fizică din Iaşi care desfăşoară prin forţele proprii, activităţi economice în mod independent, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, are calitatea de angajat propriu.

> Aceasta se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Înfiinţări Firme în Iaşi
Întreprindere Individuală

> Este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, care are obligaţia să ceară înregistrarea în Registrul Comerţului din Iaşi şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice.

> Poate avea mai multe domenii de activitate nu doar activitatea pentru care s-a autorizat în Iaşi şi poate avea salariaţi.